Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

1R MÒDUL

1R MÒDUL. EDUCOMUNICACIÓ INTERSECCIONALITAT I COMUNICACIÓ NO VIOLENTA:

1, 2 i 8 de febrer de 2019

S’aborden els marcs teòrics claus per comprendre la disciplina de l’educomunicació i vincular-la amb tota la tradició de l’educació i la comunicació per a la justícia global, i també de l’educació i la comunicació popular. Addicionalment connectarem aquestes idees amb el treball en/amb les diversitats (de gènere, culturals, físiques, ètniques, d’identitat sexual, de classe, etc.) com a eixos transversals fonamentals a considerar en treballar la justícia glocal. Així mateix es connectaran aquestes idees amb les de la comunicació no violenta, un model orientat per a què les persones es comuniquin de manera efectiva y empàtica.

Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Aula  52.S29. Edifici Roc Boronat (Universitat Pompeu Fabra, Campus Poblenou). Roc Boronat, 138

Metro: Linia 1 Glòries

Tram: T4 Glòries (Ca l’Aranyó) – T5 i T6 Glòries (La Farinera)


Divendres 1 de febrer de 2019 (16h a 20h)

Benvinguda
A càrrec de Mònica Figueras. Vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció i professora titular Departament de Comunicació. Universitat Pompeu Fabra.

Eixos temàtics:

L’educomunicació com a eina de dinamització comunitària i espai de trobada

Partint de teories i pràctiques sobre educació i comunicació popular, dibuixarem un marc teòric per explorar l’educomunicació com a camp interdisciplinari. Entrellaçarem aportacions de l’acadèmia i les experiències per acordar els principals eixos d’acció educomunicativa des de i amb la comunitat. Es proposa un breu recorregut històric pel pensament crític de la comunicació per després explicar les característiques, les funcions i les metodologies de l’educomunicació per a la justícia global, així com les aportacions de la comunicació comunitària a l’educació formal, les polítiques públiques i l’acció comunitària.

A càrrec de: Carme Mayugo


Dissabte 2 de febrer de 2019 (9h a 13h)

Educomunicació per a la ciutadania activa

S’aborden els marcs teòrics claus per comprendre la disciplina de l’educomunicació i vincular-la amb la tradició de l’educació i la comunicació per a la justícia global i local, i també de l’educació i la comunicació popular. A partir de l’avaluació de diferents projectes realitzats per elParlante des de l’educació intercultural i la comunicació audiovisual, proposarem un model d’intervenció que combina investigació, sensibilització, cocreació i avaluació per obrir les aules i propiciar la ciutadania activa.

A càrrec de: Alfredo Cohen M.


Divendres 8 de febrer de 2019 (16h a 20h)

Educomunicació interseccional

Des de fa dècades, pensadores i activistes negres han assenyalat com els diferents eixos d’opressió s’articulen i impacten de diferent manera en la vida de les dones, lesbianes i persones transexuals. En l’actualitat la proposta teòrica de la interseccionalitat ha adquirit cert reconeixement perquè reflecteix l’heterogeneïtat que existeix entre els grups socials. En aquest sentit, la sessió té com a objectiu presentar el concepte, les seves aportacions i limitacions.

A càrrec de: Florencia González Brizuela

Comunicació no violenta

S’aborden les connexions de les característiques de l’educomunicació amb les de la comunicació no violenta, un model de psicologia de la comunicació desenvolupat pel Dr. Marshall Rosenberg i orientat a què les persones es comuniquin de manera efectiva i empàtica. Posa l’èmfasi en la importància d’expressar amb claredat als i les altres tot tipus d’observacions, sentiments, necessitats i peticions, a fi d’evitar un llenguatge que avaluï, que etiqueti o defineixi a les persones interlocutores o a terceres.

A càrrec de: David Villota