Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Programa 2019

El II Seminari d'Educomunicació Glocal conté tres mòduls presencials amb més contingut pràctic, per a l'ús de totes les eines educomunicatives que s'exposen durant el curs.

HORARI: Divendres de 16h a 20h i dissabtes de 9h a 13h.

 

 

1r mòdul. Educomunicació interseccional i comunicació no violenta

1, 2 i 8 de febrer de 2019

S’aborden els marcs teòrics claus per comprendre la disciplina de l’educomunicació i vincular-la amb tota la tradició de l’educació i la comunicació per a la justícia global, i també de l’educació i la comunicació popular. Addicionalment connectarem aquestes idees amb el treball en/amb les diversitats (de gènere, culturals, físiques, ètniques, d'identitat sexual, de classe, etc.) com a eixos transversals fonamentals a considerar en treballar la justícia glocal. Així mateix es connectaran aquestes idees amb les de la comunicació no violenta, un model orientat perquè les persones es comuniquin de manera efectiva y empàtica.

Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Campus de la Ciutadella. Barcelona.

 

2n mòdul. Pràctiques a Barcelona i arreu del món:

9, 15, 16 i 22 de febrer de 2019

8 iniciatives presentades de manera interactiva i dinàmica. S’analitzen experiències basades en l’educomunicació. Es tindran en compte iniciatives de Barcelona, Catalunya, d’altres països d’Europa, Àfrica i d’Amèrica Llatina. S’ha convidat a persones responsables i coneixedores d’aquestes pràctiques per incorporar de primera mà els seus relats i les seves veus.

Lloc: Fàbrica de Creació Fabra i Coats. Barcelona

 

3r mòdul. Educomunicació per a la justícia glocal aplicada al nostre entorn

23 de febrer -1, 8, 9 i 15 de març de 2019 

Un equip de dinamització d’elParlante i Teleduca acompanyarà al grup d'assistents al seminari (dividit en subgrups) per construir de manera col·lectiva un procés educomunicatiu. Pot ser un vídeo participatiu, una obra de teatre, una exposició fotogràfica, una iniciativa multimèdia o una radionovel·la. El projecte haurà d’incorporar una perspectiva interseccional, que promogui la comunicació no violenta i que generi reflexions entre les relacions Nord-Sud i la corresponsabilitat global.

El sentit de l'exercici és que, a partir d'una experiència concreta i de la metodologia posada en pràctica, es pugui dissenyar un projecte a implementar en qualsevol àmbit de la justícia glocal i amb qualsevol població, sigui en l'educació primària o secundària, l'educació no formal, un col·lectiu social a concretar, i/o un barri o entorn comunitari.

 

Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Campus de la Ciutadella. Barcelona.