Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

CONFERÈNCIES

Recull de les classes magistrals i ponències que es van pronunciar a 2017 i 2019, durant les dues edicions al Seminari d'Educomunicació Glocal per a la Justícia Social. També es van enregistrar els testimonis sobre les experiències en Educomunicació que hi ha a Barcelona i el món, les dinàmiques que es treballen habitualment durant el desenvolupament dels projectes. 

Educomunicació per a la ciutadania activa

L'Educomunicació interseccional i la Comunicació no violenta

L’educomunicació com a eina de dinamització comunitària i espai de trobada

Comunicació i comunitats: exercir la crítica, sentir la deliberació.

Àrees i conceptes renovadors per pensar la Comunicació/Educació per al Canvi Social.

Planificació de projectes de comunicació per al Canvi Social.

Ciudad Migrante, l’art per a la transformació social. Martín Habiague

Comunicació participativa des de les comunitats a l’Equador. Andrea Miniguano

La ràdio comunitària a El Salvador. Dinàmiques participatives dins d’un context de forta tradició oral. Zenaida Reyes

Projecte d'Edu-entreteniment «Oh My Goig». Albert Baquero

Explicar el món des dels Blocs. Francisco Rubio+La Fundició

Aprendre a explicar-nos, una cerca permanent – Escola Audiovisual Infantil del Caquetá (Colòmbia) Alirio González i Alfredo Cohen

Des de la Mina. David Picó

Fonaments i experiències d’educació africana, una visió des de la tradició. Rafael Crespo

Col·laboracions intersectorials i interdisciplinàries. Aportacions des de la comunicació per al canvi social. Claudia Nieto

<>

Offener Kanal Magdeburg (Alemanya)- Jasper Ihlenfeldt

Tabasco video Marsella (Francia)- Benoît Ferrier i Elodie Silvain

Alfredo Cohen i grup de joves de La Meri Productions

Generant espais d’Educomunicació per a la Ciutadania Activa. 

Pablo Zareceansky

Empoderament de col·lectius en risc a través del vídeo: YouthMe.

Daniel Miracle

Taller experimental per a joves i altres aventures: TVLAB-León.

Carme Mayugo

Descobriments i aprenentatges al voltant de cinc pràctiques educomunicatives europees.

Jordi Calvet i Jordi Oriola

La utilització del vídeo a l'IES Quatre Cantons per a treballar les problemàtiques locals.

José Luis Lalueza i Alba Rodríguez

El projecte Shere Rom. 

Damiá Caro

<<Ràdio>> Més enllà dels tres porquets... i de les tres bessones. 

Carol Pujades

En la Recerca del Desenvolupament, fent visible la transformació.

 

Sílvia Cepero  i David Fernàndez

El Documental Social Participatiu.

Iaco Subirats

L'educació fora de lloc, de les societats del coneixement a les societats dels sabers compartits.

ElParlante i Teleduca

La cocreació audiovisual i el vídeo participatiu com a eines per visibilitzar i aconseguir recursos per als nostres projectes.

Ana Cecilia Cervantes i Alfredo Cohen

La cocreació i la producció audiovisual com a estratègies de participació a Colòmbia.

Ana Cecilia Cervantes i Matilde Molnar

Acompanyament en l'elaboració del guio d'un teaser que expliqui el projecte realitzar per cada grup de treball dels participants del Seminari d'Educomunicació

Leticia Pipman

El teatre social i de les oprimides com a eina de dinamització comunitària

L'Educomunicació com a eina de dinamització comunitària i espai de trobada.