Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Programa 2017

El I Seminari d'Educomunicació Glocal consta de 3 mòduls presencials que tindran lloc a diferents espais acadèmics, culturals i comunitaris de la ciutat de Barcelona.

HORARI: Divendres de 16 h a 20 h i dissabtes de 9 h a 13 h. 

 

 

1r mòdul. L'educomunicació i les seves metodologies a Espanya i Llatinoamèrica

31 de març i 1 d'abril de 2017

Partint de teories i pràctiques sobre educació i comunicació popular, dibuixarem un marc teòric per explorar l’educomunicació com a camp interdisciplinari. Addicionalment es proposa abordar la trajectòria que ha seguit el binomi Comunicació-Educació a Amèrica Llatina a través d'un repàs crític dels conceptes teòrics que ha aportat aquest camp del pensament. Finalment, Explorarem les fases de disseny, implementació i avaluació, quan s'utilitza cada metodologia, les seves potencialitats i limitacions, i com abordar l'elaboració de documentació i matrius pertinents.

Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Campus de la Ciutadella. Barcelona.

 

 

2n mòdul. Pràctiques i experiències Educomunicatives

12 i 13 de maig de 2017 / 19 i 20 de maig de 2017

S’analitzen experiències basades en l’educomunicació: 10 iniciatives que es desenvolupen actualment a Catalunya, 2 a Europa i 5 a Llatinoamèrica. Les ponències i debats seran a càrrec dels i les directores dels projectes i/o de quins han treballat directament en els projectes presentats.

Lloc: Fàbrica de Creació Fabra i Coats. Barcelona

 

 

3r mòdul. Presentació de projectes desenvolupats durant el Seminari

Del 30 de juny al 8 de juliol de 2017

Després d'una primera trobada presencial es crearan grups de treball per l’elaboració d'una proposta educomunicativa, des del disseny de projecte i el pressupost, fins a una proposta concreta d'accions a dur a terme.   

Es treballarà durant les dades propostes amb l'assessorament, en línia i/o presencial, per part de l’equip docent d'elParlante i Teleduca. Finalment, es farà una última trobada presencial per compartir les propostes i debatre-les.

Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Campus de la Ciutadella. Barcelona.