Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Inscripció

Preu públic:
90 €
  públic general
50 €  estudiants, persones jubilades, a l'atur o vinculades a les entitats col·laboradores

 

Places limitades:
25 places per ordre d’inscripció.

 

Dades bancàries per fer el pagament:
La Caixa: IBAN ES81 2100 0593 36 0200142240 a nom de l'Associació Cultural elParlante

 

No oblideu:
- Indicar al concepte de la transferència: Nom i Cognoms /Seminari Educomunicació 
- En cas de ser beneficiari del preu reduït: adjuntar nom de l'entitat col·laboradora
- Enviar el comprovant de la transferència escanejat a: dinamitzacio@teleduca.org

  Nom i cognoms*

   

  NIF*

   

  Adreça / CP / Població*

   

  Entitat

   

  Pàgina web

   

  E-mail*

   

  Telèfon

   

   


  D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer per a la gestió d’aquesta activitat. No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per L’associació cultural el Parlante, envieu escrit a comunicacion@elparlante.es