Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

3R MÒDUL

3r mòdul. Educomunicació per a la justícia glocal aplicada al nostre entorn

23 de febrer -1, 8, 9 i 15 de març de 2019 

 

Un equip de dinamització d’elParlante i Teleduca acompanyarà al grup d’assistents al seminari (dividit en subgrups) per construir de manera col·lectiva un procés educomunicatiu. Pot ser un vídeo participatiu, una obra de teatre, una exposició fotogràfica, una iniciativa multimèdia o una radionovel·la. El projecte haurà d’incorporar una perspectiva interseccional, que promogui la comunicació no violenta i que generi reflexions entre les relacions Nord-Sud i la corresponsabilitat global.

 

El sentit de l’exercici és que, a partir d’una experiència concreta i de la metodologia posada en pràctica, es pugui dissenyar un projecte a implementar en qualsevol àmbit de la justícia glocal i amb qualsevol població, ja sigui en l’educació primària o secundària, l’educació no formal, un col·lectiu social a concretar, i/o un barri o entorn comunitari.

 

Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Campus de la Ciutadella. Barcelona.