Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

TEORIES

L'Educomunicació com a eina de dinamització comunitària i espai de trobada.

Àrees i conceptes renovadors per pensar la Comunicació/Educació per al Canvi Social.

Planificació de projectes de comunicació per al Canvi Social.


Comunicació i comunitats: exercir la crítica, sentir la deliberació.

Comunicació-Educació en el context Llationamericà: Pràctiques per a la transformació.