Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

1R MÒDUL

1R MÒDUL. AL VOLTANT DE L’EDUCOMUNICACIÓ:

24 i 25 de març de 2017 / 31 de marc i 01 d’abril de 2017

S’aborden els marcs teòrics claus per comprendre la disciplina de l’educomunicació i vincular-la amb tota la tradició de l’educació i la comunicació per a la justícia global, i també de l’educació i la comunicació popular.

Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Aula 20059 de l´edifici Jaume I. Campus de la Ciutadella. Barcelona.

 

Benvinguda
A càrrec de Mònica Figueras. Vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció i professora titular Departament de Comunicació. Universitat Pompeu Fabra.

 

Eixos temàtics:

Educomunicació per a la ciutadania activa

A partir de l’avaluació de diferents projectes realitzats per elParlante des de l’educació intercultural i la comunicació audiovisual, proposarem un model d’intervenció que combina investigació, sensibilització, co-creació i avaluació per obrir les aules i propiciar la ciutadania activa.

A càrrec de: Alfredo Cohen M.

Divendres 24 de març (16h a 20h)

 

Comunicació i comunitats: exercir la crítica, sentir la deliberació

A partir dels enfocaments de l’ecologia de la comunicació i les mediacions, us proposem descobrir la multiplicitat d’interconnexions que operen entre els conceptes de comunitat i comunicació. Aquest taller proactiu de teoria i praxi analitzarà les formes d’aprenentatge (avenços i obstacles) sobre com es realitza la crítica als mitjans de comunicació dominants. S’hi abordaran com es desenvolupa la mediació i es dóna veu a grups d’afectats (dones, joves, migrants, persones amb diversitat funcional,…) a través de dispositius ja en marxa de deliberació a les ciutats, com a estímul a la participació sobre les mancances i les necessitats, sobre les identitats i les diferències. Es tracta d’exercir i de sentir.

A càrrec de: Marcelo Martínez

Dissabte 25 de març (9h a 13h)

 

L’educomunicació com a eina de dinamització comunitària i espai de trobada

Partint de teories i pràctiques sobre educació i comunicació popular, dibuixarem un marc teòric per explorar l’educomunicació com a camp interdisciplinari. Entrellaçarem aportacions de l’acadèmia i les experiències per acordar els principals eixos d’acció educomunicativa des de i amb la comunitat.

A càrrec de: Carme Mayugo

Dissabte 25 de març (13h a 15h)  i Divendres 31 de març (16h a 20h)

 

Comunicació-Educació en el context llatinoamericà: pràctiques polítiques per a la transformació

L´espai es proposa abordar la trajectòria que ha seguit el binomi Comunicació-Educació a Amèrica Llatina a través d´un repàs crític dels conceptes teòrics que ha aportat aquest camp del pensament. Per a això es prendrà com a eix d´anàlisi el projecte Cinema a les Escoles (Programa Zap, Ministeri d´Educació, Govern de Buenos Aires, Argentina), posant èmfasi en el sentit polític-ideològic i la producció de sentits que aquesta pràctica experimenta.

A càrrec de: Rosario Luna.

Dissabte 1 d’abril (9h a 12h)

 

Eines i metodologies per a la planificació de projectes de comunicació participativa

Explorarem les fases de creació, implementació i avaluació de projectes comunicatius basats en models d’investigació-acció, matriu de marc lògic, plans de comunicació estratègica i altres metodologies participatives de planificació i implementació de projectes. Explorarem les fases de disseny, implementació i avaluació, quan s’utilitza cada metodologia, les seves potencialitats i limitacions, i com abordar l’elaboració de documentació i matrius pertinents.

A càrrec de: Ana Fenández-Aballi

Dissabte 1 d’abril (12h a 15h)

 

Àrees i conceptes renovadors per pensar la comunicació/educació per al canvi social

Explorarem les diferents àrees de treball de la comunicació i el canvi social, així com un conjunt de conceptes clau que ajuden a repensar les mirades tradicionals de l’àrea i tendir ponts amb altres disciplines com l’educomunicació o l’ecologia crítica: participació, resignificació, canvi ecosocial, etc. S’intentaran exemplificar les diferents nocions amb experiències paradigmàtiques des de la premissa que la comunicació per al canvi no és una disciplina neutra, sinó que té una orientació ètica, pràxica i cap a la transformació d’imaginaris i comportaments insostenibles.

A càrrec de: Alejandro Barranquero

Dissabte 1 d’abril (9h a 12h). Sessió ajornada pel 6 de juny.